Васил Костакев- Портрет на мъж –

Васил Костакев

Портрет на мъж

между 1915-1918

Масло

55/38