Атанас Тасев – В кръчмата

Атанас Тасев

Средата на миналия век

Размери 35х45см

Категория: Художник: