Любен Диманов – Голата парижанка

Екземпляр на автора с моливен подпис, 2007г., 34/49см