Иван Мърквичка – Портрет на жена

Иван Мърквичка

Ян Вацлав Мърквичка

Портет на жена

масло

края на 19-ти-началото на 20-ти век

овал- 38/50 см

Категория: Художник: