Найден Петков – Пейзаж

Найден Петков

80-те години

Масло картон

48/34

Категория: