Елисавета Консулова – Вазова – Натюрморт

Елисавета Консулова – Вазова

Натюрморт

Масло

Началото на 50-те години на ХХ век

40/47 см